Phần mềm đo nhiệt độ - LogTemp -hãng MR Soft

Giao diện chính của chương trìnhIcon hiển thị nhiệt độ ở SysTray windows (+21°C)

Tính năng

Chương trình đo nhiệt độ LogTemp chạy trên máy tính Windows, sử dụng để xem và lưu các gia trị đo nhiệt độ bằng cáp usbtemp. Tần suất/thời gian giữa các lần đo có thể điều chỉnh.
Giá trị nhiệt độ đo đạc được hiển thị biểu đồ theo ngày/tuần/tháng. Biểu đồ này có thể thiết lập lưu thành file hình ảnh, hoặc xuất ra định dạng web/html hay lưu vào cơ sở dữ liệu MySQL.

Giao diện hỗ trợ: Ngôn ngữ tiếng Anh.

Thêm một vài hình ảnh chương trình LogTemp:
 • Program settings
 • Sensor properties
 • Messages
 • Setting for saving
 • Temperature settings
 • Setting for graphics
 • Humidity sensor setup
 • FTP setup
 • SMTP Server setup
 • MySQL setup
 • Day picture
 • Week picture
 • Month picture
 • Daily Energy Consumption
 • last.htm file


Xem thêm trang downloadtài liệu cài đặt